top of page
01.jpg

​開放式氣傳導藍牙運動耳機

卡洛定稿_画板 1.png

RUNNER

​開放雙耳

​讓運動更自由

01.png
logo(20230301)W.png
logo(20230301)W.png
logo(20230301)W.png
IMG_8673.JPG

全球首創
​AI游泳語音助理

logo(20230301)W.png
logo(20230301)W.png
logo(20230301)W.png
004-1_edited.jpg

線上學習的必備耳機

骨傳導藍芽​耳機 | F3 Pro

bottom of page